Voedsel

ADHD-tests en -diagnose Diagnose van Attention Deficit Disorder bij kinderen en volwassenen

Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD-tests en -diagnose Diagnose van Attention Deficit Disorder bij kinderen en volwassenen

Op zichzelf zijn geen van de symptomen van aandachtstekortstoornis abnormaal. De meeste mensen voelen zich soms verstrooid, ongericht of afgeleid. Bovendien zijn de symptomen van ADHD gemakkelijk te verwarren met andere problemen, waaronder leerstoornissen en emotionele problemen, die totaal verschillende behandelingen vereisen. Daarom is het belangrijk om een ​​specialist in de geestelijke gezondheidszorg te zien om te bepalen of de symptomen echt wijzen op ADHD.

Diagnose van ADHD: wat u moet weten

Ben je gemakkelijk op een zijspoor, hopeloos ongeorganiseerd, of vaak vergeetachtig en vraag je je af of aandachtstekortstoornissen de schuld zijn? Kijk je naar je onstuimige, onrustige kind en denk je dat het ADHD is? Voordat u naar conclusies gaat, moet u er rekening mee houden dat de diagnose ADHD niet zo eenvoudig is. Zelfs chronische hyperactiviteit of distractibility hoeft niet noodzakelijk gelijk te zijn aan ADHD.

Er is geen enkele medische, fysieke of andere test voor het diagnosticeren van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), voorheen bekend als ADD. Om te bepalen of u of uw kind ADHD heeft, moet een arts of een andere gezondheidswerker worden betrokken, en u kunt van hem of haar verwachten dat hij een aantal verschillende hulpmiddelen gebruikt: een checklist met symptomen, antwoorden op vragen over problemen uit het verleden en heden of een medisch onderzoek om andere oorzaken van symptomen uit te sluiten.

Houd in gedachten dat de symptomen van ADHD, zoals concentratieproblemen en hyperactiviteit, kunnen worden verward met andere aandoeningen en medische problemen. Gewoon omdat het lijkt dat ADHD niet betekent dat het zo is, dus een grondige beoordeling en diagnose krijgen is belangrijk.

De ADHD-diagnose stellen

ADHD ziet er per persoon anders uit, dus er is een breed scala aan criteria - of maatregelen om te testen - om gezondheidswerkers te helpen een diagnose te stellen. Het is belangrijk om open en eerlijk te zijn met de specialist die uw evaluatie uitvoert, zodat hij of zij tot de meest nauwkeurige conclusie kan komen.

Belangrijke factoren bij de diagnose

Om gediagnosticeerd te worden met ADHD, moet u of uw kind een combinatie van sterke ADHD-kenmerkende symptomen vertonen, namelijk hyperactiviteit, impulsiviteit of onoplettendheid. De mentale gezondheidsprofessional die het probleem beoordeelt, zal ook kijken naar de volgende factoren:

Hoe ernstig zijn de symptomen? Om gediagnosticeerd te worden met ADHD, moeten de symptomen een negatieve invloed hebben op het leven van u of uw kind. Over het algemeen hebben mensen die echt ADHD hebben, grote problemen op een of meer gebieden van hun leven, zoals hun carrière, financiën of gezinsverantwoordelijkheden.

Wanneer begonnen de symptomen? Aangezien ADHD begint in de kindertijd, zal de arts of therapeut nagaan hoe vroeg de symptomen verschenen. Als u een volwassene bent, kunt u dan de symptomen terugvoeren naar uw kindertijd?

Hoe lang hebben de symptomen u of uw kind lastig gevallen? De symptomen moeten minimaal 6 maanden aanhouden voordat ADHD kan worden vastgesteld.

Wanneer en waar verschijnen de symptomen? De symptomen van ADHD moeten aanwezig zijn in meerdere settings, zoals thuis en op school. Als de symptomen slechts in één omgeving voorkomen, is het onwaarschijnlijk dat ADHD de schuld krijgt.

Veel voorkomende symptomen van ADHD (zoek 5 of meer voor diagnose)
Symptomen van onoplettendheidSymptomen van hyperactiviteit en impulsiviteit
Lukt vaak niet om veel aandacht te schenken aan details of maakt foutenVaak friemelt met of tikt handen en voeten, of kronkelt op de stoel
Heeft vaak moeite om aandacht te houden in taken of activiteitenVerlaat vaak de stoel in situaties waarin zittend blijven wordt verwacht
Lijkt vaak niet te luisteren wanneer er rechtstreeks mee wordt gesprokenVaak niet in staat om stil te spelen of deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten
Volgt vaak niet op instructies en slaagt er niet in om schoolwerk of taken op de werkplek af te makenLoopt vaak en klimt in situaties waar het ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan het zijn dat het zich beperkt tot rusteloos voelen)
Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteitenIs vaak "onderweg", handelde alsof "aangedreven door een motor"
Vermijdt vaak, houdt niet van of is terughoudend in het uitvoeren van taken waarvoor een langdurige mentale inspanning vereist isVaagt vaak antwoorden weg voordat een vraag is beantwoord
Verliest dingen die nodig zijn voor taken of activiteitenHeeft vaak moeite met wachten op hun beurt
Wordt gemakkelijk afgeleid door externe stimuliOnderbreekt vaak of dringt anderen binnen
Is vaak vergeetachtig in dagelijkse activiteitenVaak praat overmatig
Bron: NYS-kantoor voor de preventie van huiselijk geweld

Een specialist zoeken die ADHD kan diagnosticeren

Gekwalificeerde professionals die zijn opgeleid in het diagnosticeren van ADHD kunnen klinisch psychologen, artsen of klinische hulpverleners zijn. Het kiezen van een specialist kan in het begin verwarrend lijken. Hier volgen enkele stappen die u kunt nemen om de juiste persoon te vinden om u of uw kind te evalueren.

Ontvang aanbevelingen. Artsen, therapeuten en vrienden die u vertrouwt, houden misschien van een bepaalde specialist. Stel hen vragen over hun keuze en probeer hun aanbeveling uit.

Doe je huiswerk. Ontdek de professionele certificering en academische graden van de specialisten die u onderzoekt. Praat zo mogelijk met voormalige patiënten en cliënten en ontdek wat hun ervaring was.

Op je gemak voelen. Je comfortabel voelen bij de specialist is een belangrijk onderdeel van het kiezen van iemand die het recht heeft om je te evalueren. Probeer jezelf te zijn, stel vragen en wees eerlijk tegen de professional. U moet misschien een paar specialisten spreken voordat u de persoon kiest die het beste bij u past.

Controleer prijs en verzekering. Ontdek hoeveel de specialist zal aanrekenen en of uw ziektekostenverzekering een deel of de volledige ADHD-evaluatie zal dekken. Sommige verzekeringspolissen dekken de evaluatie voor ADHD van de ene soort specialist, maar niet van de andere.

Diagnose van ADHD bij volwassenen

Veel mensen leren pas dat ze ADHD hebben als ze volwassen worden. Sommigen ontdekken dat hun kinderen de diagnose krijgen. Naarmate ze beter worden voorgelicht over de aandoening, realiseren ze zich dat ze het ook hebben. Voor anderen overtreffen de symptomen uiteindelijk hun copingvaardigheden, waardoor ze in hun dagelijks leven voldoende problemen krijgen om hulp te zoeken. Als u de tekenen en symptomen van ADHD in uzelf herkent , maak dan een afspraak met een deskundige uit de geestelijke gezondheidszorg voor een evaluatie. Als je eenmaal die belangrijke afspraak hebt gemaakt, is normaal zijn een beetje nerveus.

Als u weet wat u kunt verwachten, is het proces voor de evaluatie van ADHD niet verwarrend of eng. Veel professionals zullen beginnen met het vragen om vragenlijsten in te vullen en terug te sturen voor een evaluatie. U wordt waarschijnlijk gevraagd om iemand in uw buurt te noemen die ook aan een deel van de evaluatie zal deelnemen. Om te bepalen of u ADHD heeft, kunt u van de specialist die de evaluatie uitvoert een of meer van de volgende zaken verwachten:

 • Vraag je naar je symptomen, inclusief hoe lang ze je hebben lastiggevallen en eventuele problemen die ze in het verleden hebben veroorzaakt.
 • Voer ADHD-tests uit, zoals symptoomchecklists en aandachtstrekproeven.
 • Praat met familieleden of iemand in uw omgeving over uw symptomen.
 • Geef je een medisch onderzoek om andere fysieke oorzaken van de symptomen uit te sluiten.

Moet ik worden getest op volwassen ADHD?

Als u ernstige problemen heeft met een van de volgende categorieën, wilt u misschien worden beoordeeld op ADHD:

 • Baan of carrière: veel banen verliezen of stoppen
 • Werk of school: presteert niet naar uw vermogen of vermogen
 • Dagelijkse taken: onvermogen huishoudelijke taken uit te voeren, rekeningen op tijd betalen, dingen organiseren
 • Relaties: belangrijke dingen vergeten, taken niet afmaken, boos zijn over kleine dingen
 • Emoties: voortdurende stress en zorgen omdat je niet voldoet aan doelen en verantwoordelijkheden

Diagnose van ADHD bij kinderen

Wanneer u een diagnose voor uw kind zoekt, kan het nuttig zijn om een ​​teammentaliteit te hebben. Je bent niet de enige en met de hulp van anderen kun je de worsteling van je kind doorgronden. Samen met specialisten die zijn opgeleid in het diagnosticeren van ADHD, kunt u helpen om een ​​snelle en accurate beoordeling tot stand te brengen die tot een behandeling leidt.

Jouw rol als ouder

Wanneer u een diagnose voor uw kind zoekt, bent u de beste pleitbezorger van uw kind en de belangrijkste bron van steun. Als ouder in dit proces zijn je rollen zowel emotioneel als praktisch. Jij kan:

 • Geef emotionele steun aan uw kind tijdens het diagnostische proces
 • Zorg ervoor dat uw kind de juiste specialistkeuze ziet en zo nodig een second opinion krijgt
 • Geef unieke en nuttige informatie voor artsen / specialisten, inclusief open en eerlijke antwoorden op vragen over de geschiedenis van uw kind en de huidige aanpassingen
 • Bewaak de snelheid en nauwkeurigheid van de evaluatie

De rol van de arts of specialist

Gewoonlijk zijn meer dan één professional doorgaans betrokken bij het beoordelingsproces voor ADHD bij kinderen. Artsen, klinisch psychologen, schoolpsychologen, klinische hulpverleners, logopedisten, lespecialisten en docenten kunnen elk een belangrijke rol spelen in de ADHD-evaluatie.

Net als bij volwassenen zijn er geen laboratorium- of beeldvormende tests beschikbaar om een ​​diagnose te stellen; in plaats daarvan baseren clinici hun conclusies op de waarneembare symptomen en sluiten ze andere aandoeningen uit. De specialist die de evaluatie van uw kind uitvoert, zal u een reeks vragen stellen die u eerlijk en open moet beantwoorden. Hij of zij mag ook:

 • Zorg voor een grondige medische en familiegeschiedenis
 • Bestel of voer een algemeen lichamelijk en / of neurologisch onderzoek uit
 • Leid een uitgebreid interview met u, uw kind en de leraar (s) van uw kind
 • Gebruik gestandaardiseerde screeningstools voor ADHD
 • Observeer je kind tijdens het spelen of op school
 • Gebruik psychologische tests om IQ en sociale en emotionele aanpassing te meten

Uw kind laten beoordelen op ADHD

Artsen, specialisten, ADHD-tests - het kan allemaal een beetje overweldigend overkomen om een ​​diagnose voor uw kind te bedenken. Je kunt veel van de chaos uit het proces halen met de volgende praktische stappen.

Maak een afspraak met een specialist. Als ouder kunt u namens uw kind testen op ADHD starten. Hoe vroeger u deze afspraak plant, hoe sneller u hulp kunt krijgen voor zijn of haar ADHD.

Praat met de school van uw kind. Noem het hoofd van je kind en spreek rechtstreeks en openlijk over je streven naar een diagnose. Openbare scholen zijn wettelijk verplicht om u te helpen en willen in de meeste gevallen doen wat zij kunnen om het schoolleven voor uw kind te verbeteren.

Geef professionals een volledig beeld. Wanneer u de moeilijke vragen over het gedrag van uw kind wordt gesteld, moet u eerlijk antwoorden. Je perspectief is erg belangrijk voor het evaluatieproces.

Houd de boel in beweging. U bent de pleitbezorger van uw kind en hebt de mogelijkheid vertragingen bij het stellen van een diagnose te voorkomen. Probeer niet te worden opdringerig, check in met artsen of specialisten vaak om te zien waar je bent in het proces.

Krijg zo nodig een second opinion. Als er enige twijfel bestaat dat uw kind een grondige of passende evaluatie heeft gekregen, kunt u de hulp van een andere specialist vragen.

Een ADHD-diagnose begrijpen

Het is normaal om van streek of geïntimideerd te zijn door de diagnose ADHD. Maar houd in gedachten dat een diagnose stellen de eerste stap is om het leven beter te maken. Als je eenmaal weet waar je mee te maken hebt, kun je beginnen met de behandeling - en dat betekent controle nemen over de symptomen en je zelfverzekerder voelen op elk gebied van het leven.

Wat betekent een ADHD-diagnose?

Een ADHD-diagnose kan aanvoelen als een etiket, maar het kan beter zijn om het als een verklaring te zien. De diagnose verklaart waarom je misschien worstelde met dingen als aandacht geven, aanwijzingen opvolgen, aandachtig luisteren, organisatie-dingen die gemakkelijk voor andere mensen lijken te komen.

In die zin kan het een verademing zijn om een ​​diagnose te krijgen. Je kunt gerust rusten omdat je weet dat het geen luiheid of een gebrek aan intelligentie is dat op de manier van je kind staat, maar eerder een aandoening waar je iets aan kunt doen.

Houd er ook rekening mee dat een ADHD-diagnose niet betekent dat u levenslang lijdt. Sommige mensen hebben slechts milde symptomen, terwijl anderen meer pervasieve problemen ervaren. Maar ongeacht waar u of uw kind op dit spectrum terechtkomt, zijn er veel dingen die u kunt doen om uw symptomen te beheersen.

Co-bestaande aandoeningen en ADHD

Het is belangrijk om te begrijpen dat een ADHD-diagnose andere psychische aandoeningen niet uitsluit. De volgende stoornissen maken geen deel uit van een ADHD-diagnose, maar komen soms samen voor met ADHD, of raken er in de war:

Angst - Overmatige zorgen die vaak voorkomen en moeilijk te controleren zijn. Symptomen zijn onder meer een rusteloos gevoel of op de rand, gemakkelijk vermoeid raken, paniekaanvallen, geïrriteerdheid, spierspanning en slapeloosheid.

Depressie - Symptomen zijn onder meer gevoelens van hopeloosheid, hulpeloosheid en zelfhaat, evenals veranderingen in slaap- en eetgewoonten en een verlies van interesse in activiteiten die u vroeger leuk vond.

Leerproblemen - Problemen met lezen, schrijven of wiskunde. Bij gestandaardiseerde tests is het vermogen of de intelligentie van de student aanzienlijk hoger dan zijn of haar prestatie.

Drugsmisbruik - De impulsiviteit en gedragsproblemen die vaak samengaan met ADHD kunnen leiden tot alcohol- en drugsproblemen.

Hulp krijgen na een ADHD-diagnose

Een diagnose van ADHD kan een goede wake-up call zijn - het kan je de extra duw geven die je nodig hebt om hulp te zoeken voor de symptomen die je geluk en succes in de weg staan. Als u of uw kind de diagnose ADHD heeft, wacht niet met het starten van de behandeling. Hoe vroeger u de symptomen begint te behandelen, hoe beter.

Het beheren van ADHD kost werk. Het vinden van de juiste behandelingen voor u of uw kind is een proces dat tijd, doorzettingsvermogen en vallen en opstaan ​​kost. Maar u kunt uzelf op weg helpen door de volgende concepten in gedachten te houden: zoveel mogelijk leren over ADHD, voldoende steun krijgen en gezonde levensstijlgewoonten aannemen.

ADHD is behandelbaar. Geef de hoop niet op. Met de juiste behandeling en ondersteuning, kunt u of uw kind de symptomen van ADHD onder controle krijgen en het leven opbouwen dat u wilt.

Behandeling is uw eigen verantwoordelijkheid. Het is aan jou om actie te ondernemen om de symptomen van ADHD te beheersen. Gezondheidswerkers kunnen helpen, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid in eigen handen.

Je alles leren over ADHD is essentieel. Door de aandoening te begrijpen, kunt u weloverwogen beslissingen nemen over alle aspecten van het leven en de behandeling van uw kind.

Ondersteuning maakt het verschil. Terwijl de behandeling aan u ligt, kan de steun van anderen u helpen gemotiveerd te blijven en moeilijke tijden door te maken.