overig

BIPOLAIRE STOORNIS TEKENEN EN SYMPTONEN HERKENEN LEVEN MET BIPLOAIRE DEPRESSIE

160137949 - BIPOLAIRE STOORNIS TEKENEN EN SYMPTONEN HERKENEN LEVEN MET BIPLOAIRE DEPRESSIE

Bipolaire stoornis Tekenen en symptomen

Herkennen en hulp krijgen voor manie en bipolaire depressie

We hebben allemaal onze ups en downs, maar met een bipolaire stoornis zijn deze pieken en dalen ernstiger. De symptomen van een bipolaire stoornis kunnen uw werk of schoolprestaties beschadigen, uw relaties beschadigen en uw dagelijks leven verstoren. En hoewel het behandelbaar is, herkennen veel mensen de waarschuwingssignalen niet en krijgen ze de hulp die ze nodig hebben om zich goed te voelen en goed te doen. Omdat bipolaire stoornissen de neiging hebben om te verergeren zonder behandeling, is het belangrijk om te leren hoe de symptomen eruit zien. Het herkennen van het probleem is de eerste stap om je beter te voelen en je leven weer op het goede spoor te krijgen.

Wat is een bipolaire stoornis?

Bipolaire stoornis (ooit bekend als manische depressie of manisch-depressieve stoornis) veroorzaakt ernstige verschuivingen in gemoedstoestand, energie, denken en gedrag, van de hoge niveaus van manie aan het ene uiterste tot het dieptepunt van depressie aan de andere. Meer dan alleen een vluchtig goed of slecht humeur, de cycli van bipolaire stoornis duren dagen, weken of maanden. En in tegenstelling tot gewone stemmingswisselingen, zijn de stemmingsveranderingen van een bipolaire stoornis zo intens dat ze uw vermogen om te functioneren verstoren.

Tijdens een manische episode kun je impulsief stoppen met je baan, enorme bedragen opladen op creditcards of je uitgerust voelen na twee uur slapen. Tijdens een depressieve periode bent u misschien te moe om uit bed te komen en vol zelfverachting en hopeloosheid over werkloosheid en schulden.

De oorzaken van een bipolaire stoornis worden niet volledig begrepen, maar het lijkt vaak erfelijk te zijn. De eerste manische of depressieve episode van een bipolaire stoornis treedt meestal op in de tienerjaren of de vroege volwassenheid. De symptomen kunnen subtiel en verwarrend zijn; veel mensen met een bipolaire stoornis worden over het hoofd gezien of verkeerd gediagnosticeerd, wat resulteert in onnodig lijden. Maar met de juiste behandeling, zelfhulp en ondersteuning kun je normaal functioneren en een rijk en bevredigend leven leiden.

Mythen en feiten over een bipolaire stoornis
Mythe: mensen met een bipolaire stoornis kunnen niet beter worden of een normaal leven leiden.

Feit: veel mensen met een bipolaire stoornis hebben succesvolle carrières, een gelukkig gezinsleven en bevredigende relaties. Leven met een bipolaire stoornis is een uitdaging, maar met behandeling, gezonde coping-vaardigheden en een solide ondersteuningssysteem, kunt u volledig leven terwijl u uw symptomen onder controle houdt.

Mythe: Mensen met een bipolaire stoornis slingeren heen en weer tussen manie en depressie.

Feit: sommige mensen wisselen af ​​tussen extreme episodes van manie en depressie, maar de meesten zijn vaker depressief dan manisch. Manie kan ook zo mild zijn dat het niet herkend wordt. Mensen met een bipolaire stoornis kunnen ook langdurig zonder symptomen gaan.

Mythe: een bipolaire stoornis heeft alleen invloed op de stemming.

Feit: een bipolaire stoornis heeft ook invloed op uw energieniveau, beoordelingsvermogen, geheugen, concentratie, eetlust, slaappatroon, geslachtsdrift en zelfrespect. Bovendien is bipolaire stoornis gekoppeld aan angst, drugsmisbruik en gezondheidsproblemen zoals diabetes, hartaandoeningen, migraine en hoge bloeddruk.

Mythe: Afgezien van het nemen van medicijnen, is er niets dat u kunt doen om de bipolaire stoornis te beheersen.

Feit: Hoewel medicatie de basis is van de behandeling van bipolaire stoornissen, spelen therapie en zelfhulpstrategieën ook een belangrijke rol. U kunt uw symptomen onder controle houden door regelmatig te oefenen, voldoende te slapen, goed te eten, uw gemoedstoestand te controleren, stress tot een minimum te beperken en uzelf te omringen met ondersteunende mensen.

Tekenen en symptomen van een bipolaire stoornis

bipolar spectrum 255x192 - BIPOLAIRE STOORNIS TEKENEN EN SYMPTONEN HERKENEN LEVEN MET BIPLOAIRE DEPRESSIE

Bipolaire stoornis kan er bij verschillende mensen heel anders uitzien. De symptomen lopen sterk uiteen qua patroon, ernst en frequentie. Sommige mensen zijn meer vatbaar voor manie of depressie, terwijl anderen gelijk afwisselen tussen de twee soorten episodes. Sommigen hebben frequente stemmingsstoornissen, terwijl anderen er slechts een paar in hun leven mee te maken krijgen.

Er zijn vier soorten stemmingsepisodes bij een bipolaire stoornis: manie, hypomanie, depressie en gemengde episodes. Elk type episode van de bipolaire stoornis in de stemming heeft een unieke reeks symptomen.

Manie symptomen

In de manische fase van de bipolaire stoornis is het gebruikelijk om gevoelens van verhoogde energie, creativiteit en euforie te ervaren. Als je een manische episode ervaart, praat je misschien een mijl per minuut, slaap je heel weinig en ben hyperactief. Je kunt ook het gevoel hebben dat je almachtig, onoverwinnelijk of voorbestemd bent voor grootsheid.

Maar hoewel manie eerst goed voelt, heeft het de neiging uit de hand te lopen. Je kunt je tijdens een manische episode roekeloos gedragen: je spaargeld weggooien, ongepaste seksuele activiteiten ondernemen of bijvoorbeeld dwaze bedrijfsinvesteringen doen. Je kunt ook boos worden, geïrriteerd en agressief vechtpartijen zoeken, uithalen wanneer anderen niet meegaan met je plannen, en iedereen de schuld geven die jouw gedrag bekritiseert. Sommige mensen worden zelfs waanideeën of beginnen stemmen te horen.

Veel voorkomende klachten en symptomen van manie zijn:

 • Gevoel ongewoon "hoog" en optimistisch OF extreem prikkelbaar
 • Onrealistische, grootse overtuigingen over iemands capaciteiten of krachten
 • Zeer weinig slapen, maar een extreem energiek gevoel
 • Zo snel praten dat anderen het niet bij kunnen houden
 • Racing gedachten; snel van het ene idee naar het andere springen
 • Zeer afgeleid, niet in staat om te concentreren
 • Verminderd oordeel en impulsiviteit
 • Roekeloos handelen zonder na te denken over de gevolgen
 • Wanen en hallucinaties (in ernstige gevallen)

Hypomanie symptomen

Hypomanie is een minder ernstige vorm van manie. In een hypomanische toestand zul je je waarschijnlijk euforisch, energiek en productief voelen, maar je kunt nog steeds doorgaan met je dagelijkse leven zonder het contact met de realiteit te verliezen. Voor anderen lijkt het misschien alsof je alleen in een ongewoon goed humeur bent. Hypomanie kan echter leiden tot slechte beslissingen die uw relaties, carrière en reputatie schaden. Bovendien escaleert hypomanie vaak tot volledige manie of wordt gevolgd door een depressieve episode.

Symptomen van bipolaire depressie

In het verleden werd bipolaire depressie opgeslokt door regelmatige depressie, maar een groeiend aantal onderzoeken suggereert dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen beide, vooral als het gaat om aanbevolen behandelingen. De meeste mensen met een bipolaire depressie worden niet geholpen door antidepressiva. In feite is er een risico dat antidepressiva de bipolaire stoornis slechter kunnen maken, wat leidt tot manie of hypomanie, waardoor er snel kan worden gefietst tussen stemmingsstaten, of die interfereren met andere stemmingsstabiliserende geneesmiddelen.

Ondanks veel overeenkomsten komen bepaalde symptomen vaker voor bij bipolaire depressie dan bij reguliere depressies. Bij bipolaire depressie is bijvoorbeeld meer sprake van geïrriteerdheid, schuldgevoelens, onvoorspelbare stemmingswisselingen en gevoelens van rusteloosheid. Bij bipolaire depressie mag je langzaam bewegen en praten, veel slapen, en aankomen. Bovendien is de kans groter dat u een psychotische depressie krijgt - een aandoening waarbij u het contact met de realiteit verliest - en dat u grote problemen ondervindt in het werk en het sociale functioneren.

Veel voorkomende symptomen van bipolaire depressie zijn:

 1. Je hopeloos voelen, verdrietig of leeg
 2. Prikkelbaarheid
 3. Onvermogen om plezier te ervaren
 4. Vermoeidheid of verlies van energie
 5. Lichamelijke en mentale traagheid
 1. Eetlust- of gewichtsveranderingen
 2. Slaapproblemen
 3. Concentratie- en geheugenproblemen
 4. Gevoelens van waardeloosheid of schuld
 5. Gedachten over dood of zelfmoord

Symptomen van een gemengde episode

Een gemengde episode van bipolaire stoornis vertoont symptomen van zowel manie of hypomanie als depressie. Vaak voorkomende symptomen van een gemengde episode zijn depressie gecombineerd met agitatie, prikkelbaarheid, angstgevoelens, slapeloosheid, afleidbaarheid en racistische gedachten. Deze combinatie van hoge energie en lage stemming zorgt voor een bijzonder hoog risico op zelfmoord.

Wat is snel fietsen?

Sommige mensen met een bipolaire stoornis ontwikkelen 'rapid cycling' waarbij ze binnen een periode van 12 maanden vier of meer episoden van manie of depressie ervaren. Stemmingswisselingen kunnen erg snel optreden, zoals een achtbaan die willekeurig van hoog naar laag en weer terug beweegt over een periode van dagen of zelfs uren. Door snel te fietsen, kunt u zich gevaarlijk onbeheerst voelen en komt het meest voor als uw symptomen van de bipolaire stoornis niet adequaat worden behandeld.

De verschillende gezichten van een bipolaire stoornis

Bipolaire I stoornis (manie of een gemengde episode) - Dit is de klassieke manisch-depressieve vorm van de ziekte, gekenmerkt door minstens één manische episode of gemengde episode. Meestal, maar niet altijd, omvat de bipolaire I stoornis ook minstens één episode van depressie.

Bipolaire II-stoornis (hypomanie en depressie) - Bij een bipolaire II-stoornis ervaart u geen complete manische episodes. In plaats daarvan gaat de ziekte gepaard met episoden van hypomanie en ernstige depressie.

Cyclothymia (hypomanie en milde depressie) - Cyclothymie is een mildere vorm van bipolaire stoornis die bestaat uit cyclische stemmingswisselingen. De symptomen zijn echter minder ernstig dan volledige manie of depressie.

Behandeling voor bipolaire stoornis

Als u de symptomen van een bipolaire stoornis in uzelf of iemand anders ziet, wacht dan niet op hulp. Het negeren van het probleem zal het niet laten verdwijnen; in feite zal het vrijwel zeker slechter worden. Leven met een onbehandelde bipolaire stoornis kan leiden tot problemen in alles, van je carrière tot je relaties tot je gezondheid. Maar bipolaire stoornis is zeer goed te behandelen, dus het diagnosticeren van het probleem en het zo snel mogelijk starten van de behandeling kan deze complicaties helpen voorkomen.

Als je terughoudend bent om naar behandeling te zoeken omdat je het leuk vindt om te voelen wanneer je manisch bent, onthoud dan dat de energie en euforie gepaard gaan met een prijs. Manie en hypomanie worden vaak destructief en hebben pijn voor jou en de mensen om je heen.

Basis van de behandeling

Bipolaire stoornis vereist een langdurige behandeling. Omdat bipolaire stoornis een chronische, recidiverende ziekte is, is het belangrijk om de behandeling voort te zetten, zelfs als u zich beter voelt. De meeste mensen met een bipolaire stoornis hebben medicijnen nodig om nieuwe episodes te voorkomen en symptoomvrij te blijven.

Er is meer aan de behandeling dan aan medicatie. Medicatie alleen is meestal niet voldoende om de symptomen van een bipolaire stoornis volledig te beheersen. De meest effectieve behandelingsstrategie voor bipolaire stoornissen omvat een combinatie van medicatie, therapie, veranderingen in levensstijl en sociale ondersteuning.

Het is het beste om met een ervaren psychiater te werken. Bipolaire stoornis is een complexe aandoening. Diagnose kan lastig zijn en de behandeling is vaak moeilijk. Om veiligheidsredenen moet medicatie nauwlettend worden gecontroleerd. Een psychiater die ervaring heeft met de behandeling van bipolaire stoornissen kan u helpen bij het navigeren door deze wendingen.

Zelfhulp voor bipolaire stoornis

Het omgaan met een bipolaire stoornis is niet altijd gemakkelijk, het hoeft niet je leven te leiden. Maar om een ​​bipolaire stoornis met succes te beheersen, moet je slimme keuzes maken. Je levensstijl en dagelijkse gewoonten kunnen een grote invloed hebben op je humeur en kunnen zelfs je behoefte aan medicatie verminderen.

De sleutels tot zelfhulp bij bipolaire stoornissen

Krijg een opleiding. Leer zoveel mogelijk over bipolaire stoornissen. Hoe meer je weet, hoe beter je bent in het helpen van je eigen herstel.

Ga aan de slag. Oefening heeft een gunstige invloed op de gemoedstoestand  en kan het aantal bipolaire episodes dat u ervaart, verminderen. Aërobe oefening die arm- en beenbewegingen activeert, zoals hardlopen, wandelen, zwemmen, dansen, klimmen of drummen, kan vooral gunstig zijn voor uw hersenen en zenuwstelsel.

Houd stress onder controle. Vermijd situaties met hoge stress, onderhoud een gezonde balans tussen werk en privé en probeer ontspanningstechnieken zoals meditatie, yoga of diep ademhalen.

Zoek steun. Het is belangrijk om mensen te hebben waar je terecht kunt voor hulp en aanmoediging. Probeer lid te worden van een steungroep of praat met een vertrouwde vriend. Uitreiken is geen teken van zwakte en het betekent niet dat je een last voor anderen bent. In feite zullen de meeste vrienden gevleid zijn dat je hen genoeg vertrouwt om ze te vertrouwen, en het zal je relatie alleen maar versterken.

Blijf nauw verbonden met vrienden en familie. Niets is zo kalmerend voor het zenuwstelsel als persoonlijk contact met zorgzame ondersteunende mensen die gewoon naar je kunnen luisteren als je praat over wat je ervaart.

Maak gezonde keuzes. Gezonde slaap- en eetgewoonten kunnen je stemmingen helpen stabiliseren. Het is vooral belangrijk om een regelmatig slaapschema te hebben .

Houd je humeur in de gaten. Houd je symptomen bij en let op signalen dat je gemoedstoestand uit de hand loopt, zodat je het probleem kunt stoppen voordat het begint.

Bipolaire stoornis en zelfmoord

De depressieve fase van een bipolaire stoornis is vaak erg ernstig en zelfmoord is een belangrijke risicofactor. In feite hebben mensen met een bipolaire stoornis meer kans om zelfmoord te plegen dan mensen die lijden aan een normale depressie. Bovendien zijn hun zelfmoordpogingen meestal dodelijker.

Het risico op zelfmoord is nog groter bij mensen met een bipolaire stoornis die vaak depressieve episoden hebben, gemengde episodes, een geschiedenis van alcohol- of drugsmisbruik, een familiegeschiedenis van zelfmoord of een vroeg begin van de ziekte.

Zelfmoordwaarschuwingen zijn onder meer:

 • Praten over dood, zelfverwonding of zelfmoord
 • Je hopeloos of hulpeloos voelen
 • Gevoelloos of als een last voor anderen
 • Roekeloos handelen, alsof iemand een "doodswens" heeft
 • Zaken in orde brengen of afscheid nemen
 • Op zoek naar wapens of pillen die kunnen worden gebruikt om zelfmoord te plegen

Neem alle gedachten of praat over zelfmoord serieus ...

Als jij of iemand waar je om geeft zelfmoord pleegt, bel dan de National Suicide Prevention Lifeline in de VS op 1-800-273-TALK of bezoek IASP of Suicide.org om een ​​hulplijn te vinden in jouw land. U kunt ook Suïcidepreventie lezen .

Oorzaken en triggers

Bipolaire stoornis heeft geen enkele oorzaak. Het lijkt erop dat bepaalde mensen genetisch vatbaar zijn voor bipolaire stoornis, maar niet iedereen met een overgeërfde kwetsbaarheid ontwikkelt de ziekte, wat aangeeft dat genen niet de enige oorzaak zijn. Sommige hersenafbeeldingsonderzoeken tonen fysieke veranderingen in de hersenen van mensen met een bipolaire stoornis. Ander onderzoek wijst op onbalans in neurotransmitters, abnormale schildklierfunctie, circadiane ritmestoornissen en hoge niveaus van het stresshormoon cortisol.

Externe omgevings- en psychologische factoren worden ook verondersteld betrokken te zijn bij de ontwikkeling van een bipolaire stoornis. Deze externe factoren worden triggers genoemd. Triggers kunnen nieuwe episoden van manie of depressie veroorzaken of bestaande symptomen verergeren. Veel afleveringen van bipolaire stoornissen treden echter op zonder een voor de hand liggende trigger.

Stress - Stressvolle gebeurtenissen in het leven kunnen een bipolaire stoornis veroorzaken bij iemand met een genetische kwetsbaarheid. Deze gebeurtenissen hebben meestal te maken met drastische of plotselinge veranderingen - goed of slecht - zoals trouwen, weggaan naar de universiteit, het verlies van een geliefde, ontslag nemen of verhuizen.

Substance Abuse - Terwijl drugsmisbruik bipolaire stoornis niet veroorzaakt, het kan brengen op een episode en verergeren de loop van de ziekte. Drugs zoals cocaïne, ecstasy en amfetamines kunnen leiden tot manie, terwijl alcohol en kalmerende middelen depressies kunnen veroorzaken.

Medicatie - Bepaalde medicijnen, met name antidepressiva , kunnen manie veroorzaken. Andere geneesmiddelen die manie kunnen veroorzaken, zijn onder meer vrij verkrijgbare koude medicijnen, eetlustremmers, cafeïne, corticosteroïden en schildkliermedicatie.

Seizoensveranderingen - Afleveringen van manie en depressie volgen vaak een seizoenspatroon. Manische episodes komen vaker voor in de zomer en depressieve episoden komen vaker voor tijdens de herfst, winter en lente.

Slaapdeprivatie - Verlies van slaap - zelfs zo weinig als een paar uur rust overslaan - kan een episode van manie teweegbrengen.